Topambtenaar ondersteunt mbo-besturen Amsterdam, Utrecht en Amersfoort

Koos van der Steenhoven gaat in samenspraak met de MBO Raad de ROC-besturen in de regio’s Amersfoort, Utrecht en Amsterdam ondersteunen bij de herschikking van hun opleidingenaanbod. De ROC’s in de regio’s Amersfoort, Utrecht en Amsterdam kampen met de naweeën van de kwestie-Amarantis. Uit het advies Slimmer Samen van de commissie macrodoelmatigheid Amarantis blijkt dat … Meer lezen Topambtenaar ondersteunt mbo-besturen Amsterdam, Utrecht en Amersfoort

Bussemaker op tournee langs mbo’s

Minister Bussemaker gaat een tour maken langs mbo-scholen verspreid over het land. Met leerlingen, docenten maar ook met regionaal bedrijfsleven en bestuurders gaat ze op de scholen in gesprek over zaken als aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, samenwerking in plaats van concurrentie, het mbo als emancipatiemotor en de menselijke maat. Hoge ambities De bewindsvrouw heeft … Meer lezen Bussemaker op tournee langs mbo’s