Helft van de meisjes op het mbo in zorg en welzijn

Meisjes volgen vaker dan jongens een mbo-opleiding op het hoogste niveau. Van de meisjes die in het studiejaar 2017/’18 jonger waren dan 25 jaar en een mbo-opleiding volgden, deed ongeveer 60 procent een opleiding op het hoogste niveau (mbo-4). Bij jongens lag dat rond de 51 procent. Ongeveer de helft van de meisjes doet een … Meer lezen Helft van de meisjes op het mbo in zorg en welzijn

Mbo’ers heten voortaan officieel student

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs) gaat wettelijk verankeren dat jongeren in het mbo voortaan aangesproken worden als student. De huidige term deelnemer is niet dekkend voor de positie van mbo-studenten. Van Engelshoven: “Jongeren in het mbo zijn net zo goed studenten als al die anderen. Door  nu ook in de wet de term deelnemer te … Meer lezen Mbo’ers heten voortaan officieel student

MBO onderwijs moet meer flexibel

Het middelbaar beroepsonderwijs moet sneller kunnen inspelen op trends en de veranderende arbeidsmarkt. Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) neemt daarom maatregelen om het mbo onderwijs flexibeler te maken, zodat scholen beter kunnen inspelen op wensen van het bedrijfsleven of op bijvoorbeeld ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Zo krijgen mbo-scholen meer ruimte om met regionale bedrijven en instellingen sneller een opleiding of leertraject samen te stellen. Ook krijgen de mbo-opleidingen een andere naam die beter recht doet aan waar toekomstige vakmensen voor worden opgeleid. Dat maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bekend.

 

Meer lezenMBO onderwijs moet meer flexibel

Bussemaker wil meer aandacht voor overstap vmbo-mbo

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) neemt maatregelen om te voorkomen dat leerlingen na het behalen van hun vmbo-diploma toch niet verder gaan in het mbo en dus het risico lopen om voortijdig schoolverlater te worden. Jaarlijks vallen ruim 6.000 jongeren vlak na het halen van hun vmbo-diploma uit in de overgangsperiode van het vmbo naar het mbo. Bussemaker wil de aanmelddatum voor het mbo vervroegen naar 1 april, zodat jongeren gedwongen worden al voor hun eindexamen na te denken over hun vervolgopleiding. Een digitaal doorstroomsysteem moet scholen en gemeenten helpen te bewaken of jongeren ook daadwerkelijk overstappen naar een mbo-opleiding, zodat zij eerder kunnen ingrijpen.

Meer lezenBussemaker wil meer aandacht voor overstap vmbo-mbo

Bussemaker op tournee langs mbo’s

Minister Bussemaker gaat een tour maken langs mbo-scholen verspreid over het land. Met leerlingen, docenten maar ook met regionaal bedrijfsleven en bestuurders gaat ze op de scholen in gesprek over zaken als aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, samenwerking in plaats van concurrentie, het mbo als emancipatiemotor en de menselijke maat. Hoge ambities De bewindsvrouw heeft … Meer lezen Bussemaker op tournee langs mbo’s

Van Bijsterveldt wil af van statusdenken in het mbo

‘We moeten af van het statusdenken in het onderwijs: Het wordt tijd dat we beroepsonderwijs net zo hoog aanslaan als het algemeen vormend onderwijs’, dat zei minister Marja van Bijsterveldt vandaag tijdens de opening van het mbo-schooljaar op het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch. De minister verrichtte de ceremoniële opening van het mbo- jaar … Meer lezen Van Bijsterveldt wil af van statusdenken in het mbo