Toegang tot bibliotheken gewaarborgd met nieuwe wet

  • door

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met een wetsvoorstel dat de samenhang in het stelsel van openbare bibliotheken versterkt. Zo regelt de wet dat burgers toegang tot de bibliotheek houden als het filiaal in hun gemeente sluit. Gemeenten die hun bibliotheek willen sluiten moeten hierover afspraken maken met naburige gemeenten, zodat lezers daar terecht kunnen om boeken te lenen. Ook regelt de wet dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) een centrale en coördinerende rol in het bibliotheeknetwerk krijgt.

Een nieuwe wet is hard nodig, omdat de huidige wet uit de jaren tachtig stamt, toen een bibliotheek nog een gebouw was met boeken, kranten en tijdschriften. Inmiddels is een bibliotheek veel meer: het is een ontmoetingsplaats waar scholieren studeren, buurtbewoners elkaar ontmoeten en debatten en cursussen worden georganiseerd. De nieuwe wet legt deze functies vast als maatschappelijke taak en definieert de publieke waarden van de openbare bibliotheek.

Naast het gebouw bestaat er inmiddels ook een digitale bibliotheek, waar lezers 24 uur per dag, 7 dagen per week vanuit de huiskamer onder andere e-books kunnen lenen. Met de nieuwe wet wordt de inkoop centraal geregeld en worden online en fysieke content beter op elkaar afgestemd. De KB wordt verantwoordelijk voor deze landelijke digitale bibliotheek en gaat ook – in overleg met de bibliotheeksector – centraal de e-content inkopen.

De 162 Nederlandse openbare bibliotheken beheren samen een collectie van 30 miljoen items, die jaarlijks via 100 miljoen uitleningen onder 4 miljoen leden circuleert.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2015.

Bron : www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/09/06/toegang-tot-bibliotheken-gewaarborgd-met-nieuwe-wet.html?ns_campaign=nieuwsberichten-ministerie-van-onderwijs%2C-cultuur-en-wetenschap&ns_channel=att

Deel dit artikel