Abvakabo : Daling banen in de welzijnssector is zorgwekkend

  • door
Abvakabo FNV vindt de uitkomsten van de sectoranalyse van het UWV over de werkgelegenheid in welzijn, kinderopvang en jeugdzorg zorgwekkend. Het UWV geeft aan dat de werkgelegenheid in de welzijnssector alleen nog maar meer zal dalen. Dit is een slechte zaak voor het welzijn van onze maatschappij en voor werknemers in de sector, vindt Abvakabo FNV.

De sectoranalyse van het UWV naar de sectoren welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang duidt op een flinke daling in de werkgelegenheid binnen deze drie sectoren. Dit is te wijten aan de bezuinigingen die het Kabinet steeds verder doorvoert. Abvakabo FNV maakt zich zorgen over de uitkomst van deze sectoranalyse van het UWV.

Sombere beeld
Gert Noortman, teamleider welzijn bij Abvakabo FNV, herkent het sombere beeld uit de sectoranalyse. Nu al worden veel werknemers in de kinderopvang en het welzijnsorganisaties ontslagen of gaan organisaties failliet. Hij is ook pessimistisch over de kansen op werk voor studenten die nu in de beroepsopleidingen voor welzijn, jeugdzorg en kinderopvang zitten.

Toename vrijwilligers
Het UWV ziet in het welzijnswerk mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden ervaring te laten opdoen. Abvakabo FNV heeft niets tegen de inzet van vrijwilligers, maar maakt grote bezwaren tegen het verplichte werken met behoud van een uitkering. Daarnaast zijn in deze sector goede professionals nodig met de juiste kennis en ervaring.

Maatschappelijk belang
Gert Noortman: ‘Het werk dat in de welzijnssector wordt gedaan, is van groot belang voor de maatschappij. De kinderopvang betreft meer dan het oppassen op kinderen. Er wordt vooral ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind. Goede jeugdzorg biedt  jongeren die dat nodig hebben steun en voorkomt daarmee ook problemen voor de toekomst. En goed welzijnswerk leidt tot een prettiger en socialere leefomgeving.’

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/over-ons/nieuws/nieuwsoverzicht/554228-daling-banen-welzijn-zorgwekkend/

Deel dit artikel