Jaarbericht Kinderrechten 2014: verontrustende cijfers kinderrechtenschendingen

UNICEF Nederland en Defence for Children presenteren op dinsdag 17 juni in Den Haag het Jaarbericht Kinderrechten 2014 met daarin een overzicht van de kinderrechtensituatie in Nederland. Het Jaarbericht heeft dit jaar een zilveren randje omdat het VN-Kinderrechtenverdrag 25 jaar bestaat. Een mijlpaal om te vieren dat er al veel is bereikt, maar toch zijn er ook in Nederland nog altijd tienduizenden kinderen het slachtoffer van kinderrechtenschendingen, zo blijkt uit dit Jaarbericht.

Meer lezenJaarbericht Kinderrechten 2014: verontrustende cijfers kinderrechtenschendingen

Reactie op aanbevelingen Kinderrechtenmonitor 2013

Reactie op aanbevelingen Kinderrechtenmonitor 2013

(download de Kinderrechtenmonitor 2012 hier)

Domein 1

1.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van de kinderopvang verbetert. De Onderwijsinspectie moet er op toezien dat alle gemeenten zich voldoende inzetten om de kwaliteit van kinderopvang te garanderen.

Reactie:

Meer lezenReactie op aanbevelingen Kinderrechtenmonitor 2013

Internationale vergelijking kindregelingen

Minister Asscher (SZW) stuurt de Tweede en Eerste Kamer een brief in verband met toezeggingen rondom de kindregelingen.

Onlangs is het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen bij uw Kamer ingediend. Deze brief gaat in op enkele onderwerpen die met dit wetsvoorstel samenhangen. Dit betreft het verzoek van de heer Heerma tijdens het AO inkomensachteruitgang van gezinnen met kinderen op 3 april jl. om een onderzoek uit te voeren naar de vraag hoe de ondersteuning van gezinnen met kinderen in Nederland zich verhoudt tot omringende landen. Dit onderzoek treft u hierbij aan. Daarnaast doe ik u hierbij de Beleidsdoorlichting Tegemoetkoming Ouders toekomen, waarin wordt ingegaan op de doeltreffendheid van de huidige individuele regelingen.
Deze informatie wordt ook aan de Eerste Kamer aangeboden.

Meer lezenInternationale vergelijking kindregelingen

Richtlijnen voor Kinderrechten en Bedrijfsleven

Bedrijven: komen hun verantwoordelijkheden na om kinderrechten te respecteren en verbinden zich aan het ondersteunen van de mensenrechten van kinderen. dragen bij aan het uitbannen van kinderarbeid bij alle zakelijke activiteiten en in alle zakelijke relaties. verschaffen fatsoenlijk werk aan jonge mensen, hun ouders en verzorgers. garanderen de bescherming en veiligheid van kinderen in alle … Meer lezen Richtlijnen voor Kinderrechten en Bedrijfsleven