Helft van de meisjes op het mbo in zorg en welzijn

Meisjes volgen vaker dan jongens een mbo-opleiding op het hoogste niveau. Van de meisjes die in het studiejaar 2017/’18 jonger waren dan 25 jaar en een mbo-opleiding volgden, deed ongeveer 60 procent een opleiding op het hoogste niveau (mbo-4). Bij jongens lag dat rond de 51 procent. Ongeveer de helft van de meisjes doet een … Meer lezen Helft van de meisjes op het mbo in zorg en welzijn

Aantal mannen en vrouwen gelijk hbo- of wo-diploma

In Nederland heeft bijna 31 procent van de mannen en vrouwen een hbo- of universitair diploma. Dit aandeel is de afgelopen jaren toegenomen. In 2008 was dit ruim 25 procent. Het aandeel 15- tot 75-jarige vrouwen met een hbo- of wo-diploma was in 2018 vrijwel even groot als onder mannen in deze leeftijd. Dat blijkt … Meer lezen Aantal mannen en vrouwen gelijk hbo- of wo-diploma

Vooral jongeren werken onder hun niveau

Vooral jongeren tot 25 jaar hebben een onderwijsniveau dat hoger is dan het niveau dat het meest voor komt binnen dat beroep. Ongeveer de helft van de hoger opgeleide jongeren die geen onderwijs meer volgen had in het derde kwartaal van 2015 een baan van middelbaar of lager onderwijsniveau.Van de middelbaar opgeleide jongeren had 16 procent een baan onder hun niveau. Dat meldt CBS op basis van onderzoek.

Meer lezenVooral jongeren werken onder hun niveau

Meer werknemers op cursus maar uitgaven dalen

Bijna vier op de tien werknemers van particuliere bedrijven volgden in 2010 cursussen. Vijf jaar eerder was dit nog 34 procent. In 2010 bedroegen de uitgaven aan cursussen 2,1 procent van de arbeidskosten. Dit is iets minder dan in 2005. Gros bedrijven biedt opleidingen aan personeel Meer dan drie kwart van de bedrijven bood in 2010 een vorm van bedrijfsopleidingen … Meer lezen Meer werknemers op cursus maar uitgaven dalen

Beroeps Opleidende Leerweg

De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)is een combinatie van leren op school en in de praktijk. In het mbo heet dat leren in de praktijk: beroepspraktijkvorming. Volg je een BOL-opleiding, dan leer je voor ongeveer zestig procent op school. De rest van de tijd maak je kennis met de praktijk, bijvoorbeeld door het volgen van een … Meer lezen Beroeps Opleidende Leerweg

Beroeps Begeleidende Leerweg

Een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) opleiding is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. Je werkt als leerling-werknemer vier dagen per week in een bedrijf of instelling en gaat in het algemeen één dag (of twee avonden) per week naar school.  Beide manieren van leren, dus de praktijk in het bedrijf en de theorie … Meer lezen Beroeps Begeleidende Leerweg