Ouders tevreden over onderwijs van hun kinderen

Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd geven de school van hun kind gemiddeld het rapportcijfer 7,5. Over de meesters en juffen zijn ze nog beter te spreken, die krijgen gemiddeld een 7,7. Dit blijkt uit de nieuwste editie van Trends in Beeld, een publicatie van het Ministerie van OCW waarin alle cijfers op het gebied … Meer lezen Ouders tevreden over onderwijs van hun kinderen

OCW begroting 2013: investeren in nog betere leraren en schoolleiders

Onderwijs is zo goed als de leraar die voor de klas staat. In het begrotingsakkoord 2013 is daarom €105 miljoen vrijgemaakt voor nog beter opgeleide docenten en betere schoolleiders. Van deze extra investering gaat €44 miljoen naar het primair onderwijs, €26 miljoen naar het voortgezet onderwijs, €15 miljoen naar het middelbaar beroepsonderwijs en €20 miljoen … Meer lezen OCW begroting 2013: investeren in nog betere leraren en schoolleiders

OESO: Opleidingsniveau neemt verder toe

Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking is verder gestegen. Het aandeel Nederlandse jongeren van 25-34 jaar met een opleiding op hbo en/of universitair niveau bedraagt nu 41%. Opvallend is ook dat Nederland tot de groep landen behoort waar ook studenten met lager opgeleide ouders goede kansen hebben op het behalen van een hogere opleiding. Education … Meer lezen OESO: Opleidingsniveau neemt verder toe