Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer bij het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ): ‘Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende: Hierbij bied ik u het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ‘Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een … Meer lezen Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende

5-Stappenkaart Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De vijf stappen van het Basismodel meldcode in het kort. De vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: In kaart brengen van signalen Overleggen met collega en eventueel raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Steunpunt Huiselijk geweld of letselduidingdeskundige Gesprek met cliënt Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd AMK … Meer lezen 5-Stappenkaart Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Factsheet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten

Deze factsheet legt uit op welke manier de meldcode van belang is voor gemeenten: Kern van de Wet verplichte meldcode De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (hierna: Wet verplichte meldcode) verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten (1) om een meldcode vast te stellen en het gebruik daarvan te bevorderen. Een meldcode bestaat uit een … Meer lezen Factsheet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten

Meldcode kindermishandeling aangenomen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2013 het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangenomen. Dit wetsvoorstel verplicht instanties waar professionals met kinderen werken om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling, de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen en de meldcode te hanteren. Defence for Children ziet de … Meer lezen Meldcode kindermishandeling aangenomen door de Tweede Kamer