5-Stappenkaart Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De vijf stappen van het Basismodel meldcode in het kort.

De vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

  1. In kaart brengen van signalen
  2. Overleggen met collega en eventueel raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Steunpunt Huiselijk geweld of letselduidingdeskundige
  3. Gesprek met cliënt
  4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd AMK of SHG raadplegen
  5. Beslissen: hulp organiseren of melden

Kijk voor de toolkit en meer informatie op www.meldcode.nl

  • Steunpunt Huiselijk Geweld: telefoon : 0900 – 1 26 26 26   , zie ook website
  • Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: telefoon  0900 – 123 123 0 , zie ook website

Bron : http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten-en-publicaties/brochures/2011/04/14/5-stappenkaart-meldcode.html

Deel dit artikel