Stevige aanpak van kindermishandeling noodzakelijk

De Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief maken zich ernstige zorgen over de aanpak van kindermishandeling. Zij baseren zich daarbij op twee recente onderzoeksrapporten. Gezien de relatieve welvaart in Nederland is de omvang van dit probleem, met 118.000 slachtoffers per jaar, te groot. Zowel in het voorkomen van kindermishandeling, als in het creëren van veiligheid nádat kindermishandeling is geconstateerd, is onvoldoende resultaat geboekt.

Meer lezenStevige aanpak van kindermishandeling noodzakelijk

Onderzoek naar preventie van kindermishandeling

Samenwerkend Toezicht Jeugd deed in vier gemeenten onderzoek naar de preventie van kindermishandeling. Het rapport Meldcode: stap 0 noemt naast goede voorbeelden ook knelpunten, zoals het ontbreken van kennis en vaardigheden bij professionals, het niet bereiken van alle hulpbehoevende gezinnen, het onvoldoende gebruik van de Verwijsindex risicojongeren en het ontbreken van een integrale aanpak.

Jaarlijks worden ongeveer 118.000 kinderen slachtoffer van allerlei vormen van kindermishandeling zoals verwaarlozing, fysieke mishandeling of seksueel misbruik. Ondanks alle inspanningen van overheden, organisaties en professionals is het aantal mishandelde kinderen de afgelopen jaren niet gedaald.

Meer lezenOnderzoek naar preventie van kindermishandeling

Taskforce organiseert Week van Kinderen Veilig

In de week rondom de internationale Dag van de Rechten van het Kind organiseert de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, onder voorzitterschap van Eberhard van der Laan, de Week van Kinderen Veilig. Het motto is: ‘Kindermishandeling, praat erover’. Verschillende organisaties verzorgen in deze week bijeenkomsten en activiteiten. Live chatten met een Officier van Justitie, de … Meer lezen Taskforce organiseert Week van Kinderen Veilig

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer bij het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ): ‘Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende: Hierbij bied ik u het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ‘Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een … Meer lezen Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende

AMK: Meldpunt en snelle hulp in één hand houden

Uit het jaaroverzicht 2012 van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling blijkt dat er na een jarenlange stijging in 2012 ongeveer even veel telefoontjes binnenkwamen als in 2011, namelijk ruim 65.000. Slechts een relatief beperkt aantal meldingen (12 %) leidt tot een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel. Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland: ‘Dat is het … Meer lezen AMK: Meldpunt en snelle hulp in één hand houden

5-Stappenkaart Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De vijf stappen van het Basismodel meldcode in het kort. De vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: In kaart brengen van signalen Overleggen met collega en eventueel raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Steunpunt Huiselijk geweld of letselduidingdeskundige Gesprek met cliënt Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd AMK … Meer lezen 5-Stappenkaart Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Factsheet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten

Deze factsheet legt uit op welke manier de meldcode van belang is voor gemeenten: Kern van de Wet verplichte meldcode De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (hierna: Wet verplichte meldcode) verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten (1) om een meldcode vast te stellen en het gebruik daarvan te bevorderen. Een meldcode bestaat uit een … Meer lezen Factsheet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten

Meldcode kindermishandeling aangenomen door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2013 het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangenomen. Dit wetsvoorstel verplicht instanties waar professionals met kinderen werken om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling, de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen en de meldcode te hanteren. Defence for Children ziet de … Meer lezen Meldcode kindermishandeling aangenomen door de Tweede Kamer

Het Kinderrechtencollectief presenteert een Jeugdparagraaf

Het Kinderrechtencollectief pleit voor een aparte jeugdparagraaf in het nieuwe regeerakkoord. Het beleid van het toekomstige kabinet is op alle burgers gericht maar dient bijzondere aandacht te geven aan degenen die bij de verkiezingen hun stem niet konden uitbrengen: de kinderen.  Het Kinderrechtencollectief stelt de volgende punten voor als minimale inbreng voor het regeerakkoord:  – Het … Meer lezen Het Kinderrechtencollectief presenteert een Jeugdparagraaf

Symposium : Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Abvakabo FNV organiseert op 6 november 2012 een symposium voor leden en niet-leden werkzaam in de kinderopvang en het welzijnswerk. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling staat centraal in dit originele en interactieve programma. Vanaf 1 januari 2013 moeten professionals gaan werken met deze meldcode. Kinderombudsman Marc Dullaert opent het symposium dat de hele dag … Meer lezen Symposium : Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling