Kamervragen over vergrote kans op buikgriep bij kinderdagverblijven

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van het Kamerlid Yücel (PvdA) over de vergrote kans op buikgriep bij kinderdagverblijven.

2014Z22983
Vragen van het lid Yücel (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de vergrote kans op buikgriep bij kinderdagverblijven
(ingezonden 12 december 2014)

Vraag 1
Kent u het bericht ‘Kinderdagverblijven vergroten kans buikgriep’? 1)

Meer lezenKamervragen over vergrote kans op buikgriep bij kinderdagverblijven

Antwoord vragen t.a.v. inentingen kinderen

Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het beleid van kinderdagverblijven t.a.v. inentingen van kinderen waar zij zorg voor dragen (ingezonden 8 mei 2014).

Antwoord van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 16 juni 2014)

Meer lezenAntwoord vragen t.a.v. inentingen kinderen

Brief aan houders in de kinderopvang over gevolgen wijzigingswet kinderopvang en kinderopvangtoeslag

Brief van DUO aan houders van kinderdagverblijven, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

In deze brief wordt nogmaals gewezen op de wijzigingen in de wet kinderopvang.  Zo geldt per 1 juli 2013 de meld- en overlegplicht voor de houders voor gewelds- of zedendelicten en dienen alle medewerkers met een VOG van vóór 1 maart 2013 een nieuwe VOG aan te vragen.

Daarnaast wordt in de brief gemeld dat  per 1 december 2013 de Belastingdienst het 1-bankrekeningnummer invoert.  Dit heeft  gevolgen voor ouders, maar ook voor de houders in de kinderopvang. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft  i.s.m.  de Belastingdienst/Toeslagen hier een brochure voor opgesteld.

Meer lezenBrief aan houders in de kinderopvang over gevolgen wijzigingswet kinderopvang en kinderopvangtoeslag

Aanbieden Rapport NCKO kwaliteitsmeting kinderdagverblijven 2012

Aanbiedingsbrief van L.F. Asscher aan Tweede Kamer : d.d. 4 juli 2013 In mijn brief van 13 februari 2013 (Kamerstukken 2012-2013, 31 322, nr. 200) heb ik toegezegd u te informeren over de resultaten van de kwaliteitspeiling bij kinderdagverblijven uitgevoerd door het Nederlands Consortium kinderopvang Onderzoek (NCKO). Inmiddels zijn de resultaten bekend en ontvangt u … Meer lezen Aanbieden Rapport NCKO kwaliteitsmeting kinderdagverblijven 2012

Sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op vragen van het lid Voortman (GroenLinks) over “de sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012”. 2013Z00654Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012 (ingezonden 17 januari 2013) 1 Bent u … Meer lezen Sterke stijging van het aantal failliete kinderdagverblijven in 2012