Kinderopvang

Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen, op het moment dat deze bijvoorbeeld niet naar school gaan en hun ouders niet thuis zijn. Er bestaat formele kinderopvang en informele kinderopvang. Voorbeelden van kinderopvang zijn een gastouder, een kinderdagverblijf (of creche) of naschoolse opvang / buitenschoolse opvang.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO), soms ook naschoolse opvang genoemd, is een verzamelnaam van alle professionele kinderopvang, geregeld voor schoolgaande kinderen (4 jaar tot 13 jaar) “buiten” de schooltijden. De buitenschoolse opvang beslaat in het algemeen de voorschoolse opvang en naschoolse opvang, in sommige gevallen aangevuld met de tussenschoolse opvang.