Factsheet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten

Deze factsheet legt uit op welke manier de meldcode van belang is voor gemeenten: Kern van de Wet verplichte meldcode De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (hierna: Wet verplichte meldcode) verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten (1) om een meldcode vast te stellen en het gebruik daarvan te bevorderen. Een meldcode bestaat uit een … Meer lezenFactsheet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor gemeenten

Regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk en een aantal regels rondom de VOG gaat veranderen. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie. Wat is een VOG?Een VOG is een verklaring van de Minister van … Meer lezenRegels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen