besluit kinderopvangtoeslag

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft nieuwe voorzitter

Leo Houwen is benoemd tot nieuwe voorzitter van Brancheorganisatie Kinderopvang. Hij volgt hiermee Mariëlle Rompa op. Houwen was bijna 40 jaar werkzaam binnen de uitzend- en detacheringsbranche, de afgelopen jaren als corporate vice-president van USG People. Hij behartigde de belangen van deze sector in Nederland en Europa. Ook zet hij zich al jarenlang in voor het stimuleren van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt en in topposities. Houwen wil kinderopvang hoger op de politiek- maatschappelijke agenda zetten omdat het een belangrijke bijdrage levert aan onze economie.  Lees verder »Brancheorganisatie Kinderopvang heeft nieuwe voorzitter

Wijzigingen Besluit kwaliteit kinderopvang, kinderopvangtoeslag

Besluit van 1 november 2013, houdende wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, het Besluit kinderopvangtoeslag en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in verband met het stellen van regels voor het register buitenlandse kinderopvang en enige andere wijzigingen:

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 juni 2013, nr. 2013-80298;

Gelet op de artikelen 1.8, eerste lid, 1.45, vierde lid, 1.47, eerste en zesde lid, 1.47a, derde lid, 1.47b, tweede lid en vierde lid, 1.48, zevende en elfde lid, 1.48a, derde lid, 1.48b, tweede lid, 1.50, tweede lid, onderdelen b en c, 1.56, tweede lid, 1.56b, tweede lid, onderdelen a en f, 2.2, derde lid, 2.4, eerste en zesde, 2.4a, derde lid, en 2.4b, tweede lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;Lees verder »Wijzigingen Besluit kwaliteit kinderopvang, kinderopvangtoeslag

Raad van State : schenking eigen bijdrage kinderopvangtoeslag mag, mits….

  • door

Schenking van de zogenoemde eigen bijdrage is niet in strijd met de wet, mits vaststaat dat de kosten voor kinderopvang daadwerkelijk zijn betaald. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (13 november 2013). De Belastingdienst vorderde in april 2012 een betaald voorschot voor kinderopvang terug van een man uit Oegstgeest, omdat hij niet aannemelijk had gemaakt dat hij kosten had gemaakt voor kinderopvang. De man was het daar niet mee eens en was tegen het terugvorderingsbesluit in hoger beroep gekomen bij de Raad van State.Lees verder »Raad van State : schenking eigen bijdrage kinderopvangtoeslag mag, mits….

Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag

Besluit van 15 oktober 2013 tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met aanpassing van de kinderopvangtoeslagtabel voor het berekeningsjaar 2014 :

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 2013, nr. 2013-0000091989, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;Lees verder »Wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag