Brancheorganisatie Kinderopvang heeft nieuwe voorzitter

Leo Houwen is benoemd tot nieuwe voorzitter van Brancheorganisatie Kinderopvang. Hij volgt hiermee Mariëlle Rompa op. Houwen was bijna 40 jaar werkzaam binnen de uitzend- en detacheringsbranche, de afgelopen jaren als corporate vice-president van USG People. Hij behartigde de belangen van deze sector in Nederland en Europa. Ook zet hij zich al jarenlang in voor het stimuleren van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt en in topposities. Houwen wil kinderopvang hoger op de politiek- maatschappelijke agenda zetten omdat het een belangrijke bijdrage levert aan onze economie.  

Naast diverse management en directiefuncties in de uitzend- en detacheringbranche, was Houwen actief binnen de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) en een belangenorganisatie voor de branche in Brussel (CIETT). Afgelopen jaar startte hij als kwartiermaker van Topvrouwen.nl; een initiatief van het ministerie van OC&W en VNO-NCW om de doorstroom van vrouwen naar topposities te bevorderen.

Houwen weet uit eigen ervaring hoe belangrijk kinderopvang is voor de arbeidsmarkt en de arbeidsparticipatie in Nederland. In 1984 nam hij vanuit de uitzendbranche het initiatief om samen met partners in de kinderopvang gastoudercentrales op te zetten om herintredende vrouwen te faciliteren. “Willen we in onze economie duurzaam investeren en al het menselijke kapitaal benutten, dan vormt kinderopvang een basisvoorwaarde. Niet alleen voor nu maar ook voor volgende generaties”, aldus Houwen.

Bron : http://www.kinderopvang.nl/nieuws-en-agenda/nieuws-bericht/?newsitemid=1123680256

Deel dit artikel