Tegenbod FNV voor cao Kinderopvang

De FNV is op zijn zachts gezegd erg ontevreden over het feit dat de werkgevers in de kinderopvang pas in september verder willen praten over een nieuwe cao. FNV werkt ondertussen aan een tegenbod als reactie op het eindbod van de werkgevers.

‘Dat de werkgevers pas in september willen praten betekent  voor de 75.000 medewerkers dat ze ruim 9 maanden moeten wachten op duidelijkheid over hun arbeidsvoorwaarden. Dat hoeft van ons echt niet zo lang te duren. Het is nu tijd dat er afspraken worden gemaakt. Daarom werkt de FNV nu aan een tegenbod als reactie op het eindbod van de werkgevers, zegt Ilse van der Weiden, cao-onderhandelaar bij de FNV.

Eindbod werkgevers

De bonden en werkgevers worden het maar niet eens over de inhoud van de cao. De werkgevers hebben een eindbod neergelegd dat volgens de FNV een belediging is voor de hard werkende medewerkers in de sector. In overleg met de kaderleden is dan ook besloten het eindbod af te wijzen. De FNV heeft – na het uitvoeren van enige druk – eind april nog een informeel gesprek gehad met de brancheorganisatie. Daarin gaven zij dus aan niet voor september verder te willen praten over een nieuwe cao. Maar voor de FNV duurt dit veel te lang, de cao is vanaf 1 januari 2015 verlopen.

‘Als we tot september wachten zijn we ruim 9 maanden verder’, aldus van der Weiden.  ‘Dat is niet wenselijk want , in de tussentijd zien wij dat werkgevers ‘goedkopere’ dagverblijven starten, waar het personeel zonder een cao wordt aangenomen. Het begint erop te lijken dat de kinderopvang een prijsvechters sector gaat worden waar het personeel de dupe van wordt. Wij maken ons hier  grote zorgen over. Dit is niet alleen een slechte ontwikkeling voor de werknemers, maar ook ouders komen hierdoor bedrogen uit. Het moet juist in deze sector om de kwaliteit en de zorg voor het kind blijven draaien, benadrukt van der Weiden.

Geen cao Kinderopvang

Op dit moment is er geen nieuwe cao kinderopvang, de cao 2012-2014 is niet verlengd en de onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn dus afgebroken door de werkgevers. Werknemers uit de kinderopvang vragen de FNV wat er met hun arbeidscontract gebeurt als de looptijd van een cao voorbij is en er (nog) geen nieuwe cao is afgesproken. Vervallen dan alle afspraken uit de cao? Nee, cao-bepalingen kunnen nawerking hebben. Dit betekent dat de oude cao blijft gelden voor de werknemers, die voor het verlopen van de cao al in dienst waren bij een werkgever die gebonden was aan de cao.

Bron : http://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/zorg-en-welzijn/kinderopvang/nieuws/1071099-tegenbod-fnv-cao-kinderopvang/

Deel dit artikel