asscher

Memorie van antwoord inzake Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)

33538 Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) MEMORIE VAN ANTWOORDDe regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen die… Lees verder »Memorie van antwoord inzake Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013)