arbeidsdeelname

Ruim de helft van paren met jonge kinderen is anderhalfverdiener

  • door

n 2012 werkte bij 54 procent van de paren met jonge kinderen de ene partner voltijd en de andere partner deeltijd. Dit is net zo veel als in 2008. In 1996 ging het nog om 31 procent van de paren met jonge kinderen.

Bij een kwart heeft één partner een voltijdbaan en werkt de andere niet

In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de andere deeltijd werkt, waren met 54 procent het meest voorkomende verdienerstype. Bij bijna een kwart van de paren met jonge kinderen werkte één partner voltijd (35 uur of meer per week) en behoorde de andere partner niet tot de werkzame beroepsbevolking.Lees verder »Ruim de helft van paren met jonge kinderen is anderhalfverdiener