Ruim de helft van paren met jonge kinderen is anderhalfverdiener

n 2012 werkte bij 54 procent van de paren met jonge kinderen de ene partner voltijd en de andere partner deeltijd. Dit is net zo veel als in 2008. In 1996 ging het nog om 31 procent van de paren met jonge kinderen.

Bij een kwart heeft één partner een voltijdbaan en werkt de andere niet

In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de andere deeltijd werkt, waren met 54 procent het meest voorkomende verdienerstype. Bij bijna een kwart van de paren met jonge kinderen werkte één partner voltijd (35 uur of meer per week) en behoorde de andere partner niet tot de werkzame beroepsbevolking.

Meer lezenRuim de helft van paren met jonge kinderen is anderhalfverdiener

Daling gebruik kinderopvang, ouders blijven werken

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang is de afgelopen negen maanden met vier procent gedaald. Het aantal ouders dat werkt is in dezelfde periode niet afgenomen. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief over de ontwikkelingen in de kinderopvang aan de Tweede Kamer. De cijfers gaan … Meer lezen Daling gebruik kinderopvang, ouders blijven werken

Intelligence Group :‘Verdere bezuiniging kinderopvang negatief effect emancipatie arbeidsmarkt’

Bij een verdere bezuiniging op de Kinderopvangtoeslag verwacht 34 procent van de vrouwen met kinderen te stoppen of minder te gaan werken. Dit blijkt uit Het Nationale Werkonderzoek 2012 van Jobtrack, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intelligence Group. In het regeerakkoord van VVD en PvdA wordt gecommuniceerd dat er flink bezuinigd gaat worden op diverse kindregelingen, waarmee … Meer lezen Intelligence Group :‘Verdere bezuiniging kinderopvang negatief effect emancipatie arbeidsmarkt’

Belemmerd aan het werk – Trendrapportage ziekteverzuim

Minder ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar arbeidsongeschikten komen ondanks activerender beleid nog moeilijk aan het werk. Belemmerd aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsdeelname personen met gezondheidsbeperkingen. Het ziekteverzuim daalde van 7,0% in 1990 naar 4,2% in 2010. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daalde van 950.000 in 2000 naar ruim 800.000 in 2010. De Nederlandse uitgaven aan … Meer lezen Belemmerd aan het werk – Trendrapportage ziekteverzuim