Minder faillissementen uitgesproken

In augustus 2014 zijn 463 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 168 minder dan in juli. De daling is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat augustus een zittingsdag minder telde dan juli. Ten opzichte van juni is het aantal uitgesproken faillissementen ongeveer gelijk.

Meer lezenMinder faillissementen uitgesproken

Kinderopvangtoeslag 2014 – veranderingen

Toeslagen voor 2014

Uw voorschotbeschikking voor 2014 ziet u vanaf 1 december in Mijn toeslagen. Vanaf dan kunt u ook uw wijzigingen doorgeven.

Krijgt u al toeslag? Dan ontvangt u vanzelf een voorschotbeschikking in Mijn toeslagen. Voor eind december ontvangt u ook per post bericht over uw voorschot voor 2014. Hebt u eind december nog geen bericht ontvangen? Dan hebt u volgens ons geen recht meer op toeslag. De Belastingdienst stuurt u hierover altijd een brief.

De Belastingdienst is bezig met de voorbereidingen voor het berekenen van de toeslagen voor 2014. Hierdoor kunt u in Mijn toeslagen al wijzigingen zien voor 2014.

Wat verandert er?

Meer lezenKinderopvangtoeslag 2014 – veranderingen

Kamerbrief intensivering kinderopvangtoeslag 2014

Brief d.d. 4 oktober 2013 van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over intensivering kinderopvangtoeslag 2014.

In deze brief zal ik, zoals toegezegd in het AO kinderopvang van 2 oktober jl., ingaan op de stand van zaken rondom de motie van Ojik-Samsom1. Reden hiervoor is dat wijzigingen in de kinderopvangtoeslag uiterlijk medio oktober bekend moeten zijn zodat uitvoeringsorganisaties tijdig de wijzigingen kunnen doorvoeren en ouders en de branche weten waar ze aan toe zijn.

Intensivering kinderopvangtoeslag 2014

Meer lezenKamerbrief intensivering kinderopvangtoeslag 2014

Tegenbegroting GroenLinks : 500 miljoen voor kinderopvang

Stel je voor…

Mensen tellen en niet cijfers.
Banen boven bezuinigingen.
Schone lucht, in plaats van een dure energierekening.
Goede, betaalbare zorg.

Met deze tegenbegroting laat GroenLinks zien dat het kan; verantwoorde financiële beslissingen nemen en tegelijkertijd investeren in werk, zorg, schone energie, goed openbaar vervoer en onderwijs.

Meer lezenTegenbegroting GroenLinks : 500 miljoen voor kinderopvang

Memorie van Toelichting wetgeving 2014 kinderopvangtoeslag

In de Memorie van toelichting “Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014)” zijn de maatregelen beschreven met betrekking tot de kinderopvangtoeslag. U treft deze hieronder aan.

Artikel XV (artikel 1.6 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Meer lezenMemorie van Toelichting wetgeving 2014 kinderopvangtoeslag

Brancheorganisatie Kinderopvang blij met oud nieuws

De Brancheorganisatie Kinderopvang is blij  met de indexering van de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag zoals deze is meegenomen in de Rijksbegroting 2014. Nu zal iedereen blij zijn als het kabinet van VVD / PvdA een belofte of toezegging nakomt, maar deze voorgenomen indexering was al aangekondigd op 7 juni 2013.  Op die datum werd … Meer lezen Brancheorganisatie Kinderopvang blij met oud nieuws

Indexering maximum uurprijzen 2014

Het ministerie van SZW heeft vrijdag 7 juni 2013 gemeld dat de maximum uurprijzen voor dagopvang, bso en gastouderopvang per 1 januari 2014 in principe zullen worden geïndexeerd. De indexering bestaat uit twee delen. Het eerste deel is correctie op de indexatie voor 2013 en bedraagt 1,18 procent. Het tweede deel is de reguliere indexatie … Meer lezen Indexering maximum uurprijzen 2014

Kinderopvangorganisaties beter te vergelijken

Minister Asscher vergroot transparantie in de kinderopvangsector Organisaties in de kinderopvang worden vanaf 1 januari 2014 verplicht om ouders via hun website op een eenduidige wijze te informeren over de kwaliteit van hun kinderopvangorganisatie. Op die manier wordt het voor ouders gemakkelijker organisaties te vergelijken. Verder moeten medewerkers in de kinderopvang vanaf 1 juli 2013 … Meer lezen Kinderopvangorganisaties beter te vergelijken

Maximum uurprijs kinderopvang

Sinds de invoering van de kinderopvangtoeslag hanteert de Belastingdienst een maximum uurprijs kinderopvang of maximum uurtarief kinderopvang bij de berekening van het maximale bedrag aan kinderopvangtoeslag. Met ingang van 1 januari 2010 zijn er diverse uurtarieven, te weten voor: opvang bij een kinderdagverblijf (KDV) – (€  6,25 – prijspeil 2010) opvang bij een buitenschoolse opvang … Meer lezen Maximum uurprijs kinderopvang