Standpunt CDA over Kinderopvang : realistisch ?

Verkiezingen komen er aan, dus weer tijd om de standpunten van de politieke partijen m.b.t. kinderopvang onder de loep te nemen. Het CDA heeft het volgende standpunt op de website.

Standpunt CDA over Kinderopvang :

Het CDA wil dat ouders in de gelegenheid worden gesteld om te werken. Daarvoor is een goede en betaalbare kinderopvang nodig. In de afgelopen jaren is door het kabinet flink geïnvesteerd in kinderopvang. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is inkomensafhankelijk.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het CDA vindt dat de financiering van de kinderopvang een verantwoordelijkheid is van ouders, overheid en werkgevers samen. Dat betekent dat de bijdrage van ouders, van werkgevers en van de overheid ongeveer gelijk moet zijn. De afgelopen jaren was deze verhouding scheef, in het voordeel van de ouders en werkgevers. Het CDA steunt daarom de plannen om de kinderopvangtoeslag langzaam af te bouwen.

Initiatiefwet Flexibel Werken
Het CDA vindt wel dat er voldoende aandacht moet blijven voor het combineren van werk en de zorg voor kinderen. Dat kan bijvoorbeeld door flexibele arbeidstijden. Daarvoor heeft het CDA een initiatiefwetsvoorstel Flexibel Werken ingediend samen met GroenLinks. Het CDA vindt dat iedere werknemer in Nederland de mogelijkheid moet krijgen om een verzoek in te dienen bij zijn werkgever om flexibel te kunnen werken.

Betalen per uur?
Het CDA wil verder nadenken over een voorstel om kinderopvang per uur af te rekenen, in plaats van per dagdeel. Afgelopen periode is hier veel discussie over geweest. Het brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee. Zo wordt het voor ouders goedkoper en kunnen wachtlijsten teruggedrongen worden. Ook zullen organisaties in de kinderopvang daardoor efficiënter gaan werken.

Realistisch ?

Volgens de CDA wordt het dus voor de ouder goedkoper als er per uur afgerekend wordt. De vraag roept zich op welke specialist verantwoordelijk is voor deze stelling en hoe deze onderbouwd is. Heel erg realistisch is het in ieder geval niet. Afrekenen per uur heeft voornamelijk kostprijsverhogende gevolgen. Hieronder worden er een paar besproken.

Registratie

De registratie van het binnenkomen en weggaan van de kinderen dient (administratief) vastgelegd te worden, waarbij het essentieel is dat deze controleerbaar en betrouwbaar zijn, zowel voor ouder als de opvangorganisatie. Deze dient zo veel mogelijk digitaal plaats te vinden op de opvanggroep/vestiging. Intekenlijsten die dan door ouder(s) getekend worden bij in- en uitgaan is omslachtig (en ook ingevoerd worden in administratie) ook niet werkzaam bij deel van de kinderen op buitenschoolse opvang. Een deel gaat immers zelfstandig naar huis en dus geen (tekeningsgerechtigde) ouder.

Gevolg : kostenverhogende factoren voor registratie- en administratieve software, extra administratieve handelingen, apparatuur op locaties, meer geschillen tussen ouder en opvangorganisatie over tijdstippen/facturen etc.

Kinderopvangtoeslag

De maandelijkse facturen zullen steeds afwijkend zijn. Dat heeft tot gevolg dat volgens de nieuwe plannen voor kinderopvangtoeslag iedere maand een wijziging ingediend moet worden, en dan wel binnen 1 maand.

Gevolg : kostenverhogende factoren voor Belastingdienst/Kinderopvangtoeslag door enorme toename mutaties, extra administratieve handelingen voor indienen wijziging door ouder (of in veel gevallen de kinderopvangorganisatie die deze verzorgt), toename geschillen tussen ouder en Belastingdienst i.v.m. verschillende uitbetalingen of mislopen van kinderopvangtoeslag.

Planning personeel

De belangrijkste kostenfactor in de kinderopvang is het personeel. Om rendabel te kunnen draaien is efficiënt inzetten van personeel van groot belang. Doordat een meer “constante” factor verdwijnt zal dit gevolgen hebben voor planning en inzet.

Gevolgen : kostenverhogende factoren door afname van efficiency in personeelsplanning daarbij ook mogelijkheid afname kwaliteit en toezicht door te lage inzet.

Administratief

Voor de kinderopvangorganisaties nemen de administratieve werkzaamheden erg toe (hoezo lastenverlichting voor bedrijfsleven ?). Meer wisselende facturen met wisselende ontvangsten van onder andere kinderopvangtoeslag waardoor meer conflicten met de ouders kunnen optreden. Toename geschillen over de facturatie.

Gevolgen : kostenverhogende factoren door toename personeelsinzet/software, toename debiteurenbeheer.

Overige

Doordat “de meter door tikt” tot moment dat kind van de locatie weg is zullen ouders meer haast maken om vanuit hun werk de kinderen te gaan halen. Bij de eigen werkzaamheden van de ouder zal men minder genegen zijn iets langer te blijven. Ook overdracht tussen ouder en pedagogisch medewerker zal verkort worden.

Gevolgen : meer “stress” voor ouder, op eigen werkplek zal ouder eerder weg (willen) gaan, verlaging van kwaliteit in de kinderopvang.

Oproep aan CDA

Wij zijn zeer benieuwd naar de onderbouwing van deze stelling dat “afrekenen per uur” goedkoper is. Wij roepen het CDA dan ook op hierop te reageren, door te reageren onderaan dit artikel of te mailen naar de redactie.

Noot van de redactie: op 16 augustus mochten wij een reactie ontvangen namens de heer Eddy van Hijum, deze is integraal hieronder bij de “reacties” geplaatst.

Poll :Welke politieke partij is het beste voor toekomst kinderopvang ?

{acepolls 9}

 

 

Deel dit artikel
%d bloggers liken dit: