Naleving wettelijke toezichttaken kinderopvang door gemeenten

  • door

De linken in dit overzicht leveren een dynamische lijst van gemeenten die wel of niet voldoen aan de wettelijke minimumeisen bij de uitvoering van het toezicht op en de handhaving kinderopvang. Het betreft gemeenten die door de Inspectie van het Onderwijs vanaf begin 2010 zijn beoordeeld.

Wanneer voldoet een gemeente niet aan de wettelijke minimum eisen?

Een gemeente voldoet niet aan de wettelijke minimum eisen als zij:

  • de handhaving op kinderopvanginstellingen niet of onvoldoende uitvoert en/of;
  • de wettelijk verplichte inspecties niet (allemaal) heeft uitgevoerd en/of;
  • het Landelijk Register Kinderopvang niet juist en volledig heeft bijgehouden.

Status van een gemeente

Onderstaande overzichten geven aan welke status een gemeente heeft. De mate waarin een gemeente voldoet aan de wettelijke minimum eisen, bepaalt de status van een gemeente:

  • Status A – De gemeente leeft haar wettelijke taken na.

  • Status B – De gemeente leeft haar wettelijke taken niet of onvoldoende na, maar werkt wel mee aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken tussen de inspectie en het college van B en W.

  • Status C – De gemeente leeft haar wettelijke taken niet of onvoldoende na en werkt niet of onvoldoende mee aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken tussen de inspectie en het college van B en W.

  • Overzicht van gemeenten met status A

  • Overzicht van gemeenten met status B

  • Overzicht van gemeenten met status C

Er zijn gemeenten waarvan de inspectie de status nog moet bepalen. Deze gemeenten zijn nog niet opgenomen in het overzicht. De inspectie werkt het overzicht regelmatig bij.

Wat zegt de status over de kwaliteit van kinderopvanglocaties in een gemeente?

De status van een gemeente geeft aan of de gemeente voldoet aan de wettelijke minimumeisen op het gebied van toezicht en handhaving op de kinderopvang. De status zegt dus niets over de kwaliteit van individuele kinderopvanglocaties. Die informatie is te vinden in de GGD-inspectierapporten, te vinden in Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Het LRK is voor ouders een belangrijke informatiebron om na te gaan hoe de GGD oordeelt over de kwaliteit van de kinderopvanglocatie.

De inspectie houdt tweedelijns toezicht op de kinderopvang. Dat wil zeggen dat zij kijkt naar de vraag of gemeenten hun taken en verantwoordelijkheden op het gebied van toezicht en handhaving op kinderopvang goed vervullen.

Momentopname

De beoordeling door de inspectie is een momentopname. De status van een gemeente kan wijzigen als de gemeente na verbeterafspraken wel voldoet aan de wettelijke minimum eisen of daar juist niet meer aan voldoet. Toezicht houden en handhaven zijn dynamische processen en daarom onderhevig aan allerlei invloeden.

Bron : http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Kinderopvang/Naleving%20door%20gemeenten

Deel dit artikel