Termijnen inspecties kinderopvang verkort

Minister Asscher scherpt vanaf 1 januari 2013  het toezicht op de kinderopvang door de GGD aan. De GGD inspecteert namens de gemeenten de kinderopvangorganisaties. De aanscherpingen zorgen ervoor dat een gemeente sneller actie kan ondernemen na een GGD-inspectie. Zo moet de gemeente binnen zes weken na het inspectiebezoek het inspectierapport aan de organisatie sturen. Nu … Meer lezen Termijnen inspecties kinderopvang verkort

Naleving wettelijke toezichttaken kinderopvang door gemeenten

De linken in dit overzicht leveren een dynamische lijst van gemeenten die wel of niet voldoen aan de wettelijke minimumeisen bij de uitvoering van het toezicht op en de handhaving kinderopvang. Het betreft gemeenten die door de Inspectie van het Onderwijs vanaf begin 2010 zijn beoordeeld. Wanneer voldoet een gemeente niet aan de wettelijke minimum … Meer lezen Naleving wettelijke toezichttaken kinderopvang door gemeenten