Rekenkamer : parlement heeft geen inzicht in de maatschappelijke effecten

De Algemene Rekenkamer heeft een onderzoeksrapport opgesteld over de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag.

Hierbij is door de Rekenkamer de conclusie getrokken dat Asscher (het Ministerie van SZW) geen duidelijk inzicht geeft in de de gevolgen de bezuinigingsmaatregelen, ondanks bijna een overdaad aan gegevens en rapportage. Het parlement heeft volgens de Rekenkamer géén zicht op de financiële voortgang van de bezuiniging en géén inzicht in de maatschappelijke effecten die sindsdien zijn opgetreden.

Daarbij is de Rekenkamer van mening dat “ het beter is de werkelijke situatie in beeld te brengen. Tot nu toe ontbreken hiervoor echter belangrijke gegevens, zoals een actueel overzicht van het type contracten dat nu wordt afgesloten, de gemiddelde uurprijs per type contract en de verdeling hiervan per inkomensklasse. “

De Rekenkamer hoopt dat de minister van SZW deze gegevens zal verzamelen, zodat duidelijk wordt hoe groot het probleem – goedkope contracten voor ouders zijn soms dure contracten voor de overheid – nu nog is.

Door de kinderopvangbranche is hier al vaker voor gewaarschuwd. Vooral voormalig minister Henk Kamp (VVD) ge- of misbruikte veel informatie en cijfers om iets aan te tonen wat het beste uitkwam in zijn straatje.

Nu is het ook aan kinderopvangbranche en de branchevereniging om goede informatie te geven. Helaas is deze laatste daarin ook nog geen expert, blijkens de fouten in hun eerste brancherapportage.

Deel dit artikel