Kabinet maakt starten samenwerkingsschool eenvoudiger

Openbare en bijzondere scholen die vanwege krimp samen verder willen gaan, hoeven niet langer te wachten tot ze op omvallen staan. Nu is het starten van een samenwerkingsschool nog ingewikkeld, straks worden de regels veel eenvoudiger. Schoolleiders en bestuurders in krimpgebieden krijgen met deze en andere maatregelen nieuwe mogelijkheden om adequaat om te gaan met teruglopende leerlingenaantallen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Staatssecretaris Dekker: “Het aantal nieuwe leerlingen loopt de komende jaren flink terug, in sommige regio’s met een derde. Goed en bereikbaar onderwijs voor ieder kind wordt daardoor een enorme uitdaging. We helpen scholen daarom om binnen hun regio tot een gezamenlijke aanpak te komen. Samenwerken wordt gemakkelijker en aantrekkelijker. Alleen zo zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst overal in Nederland kwalitatief hoogwaardig onderwijs is én dat ouders en kinderen een school kunnen kiezen die bij hen past.”

Samenwerking is de sleutel

Ook bij de andere maatregelen is samenwerking tussen scholen de sleutel. Kleine scholen die fuseren behouden bijvoorbeeld nog zes jaar lang de kleinescholentoeslag waardoor zij niet financieel gestraft worden voor hun samenwerking. Ook wordt het gemakkelijker om een school te verplaatsen of van identiteit te doen veranderen. Scholen kunnen met geld van het rijk een regionale coördinator aanstellen die hen helpt om tot afspraken over samenwerking te komen.

Uitwerking regeerakkoord

De maatregelen zijn een uitwerking van de visie op leerlingendaling die de staatssecretaris vorig jaar in het Zeeuwse Wolphaartsdijk presenteerde. In het regeerakkoord is afgesproken dat in krimpgebieden alle vormen van samenwerking tussen scholen mogelijk moeten zijn en dat denominatie noch de fusietoets daar een belemmering voor mogen vormen.

Bron : http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/05/23/kabinet-maakt-starten-samenwerkingsschool-eenvoudiger.html

Deel dit artikel