Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer : antwoord op vragen Bezuiniging op kinderopvangtoeslag

Nr. 249 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 26 augustus 2014

De commissie voor de Rijksuitgaven heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer over de publicatie van 21 mei 2014 «Bezuiniging op kinderopvangtoeslag».

De Algemene Rekenkamer heeft deze vragen beantwoord bij brief van 25 augustus 2014. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie, Harbers

De adjunct-griffier van de commissie, Maas

Lees verder »Algemene Rekenkamer : antwoord op vragen Bezuiniging op kinderopvangtoeslag

Rekenkamer : parlement heeft geen inzicht in de maatschappelijke effecten

De Algemene Rekenkamer heeft een onderzoeksrapport opgesteld over de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag.

Hierbij is door de Rekenkamer de conclusie getrokken dat Asscher (het Ministerie van SZW) geen duidelijk inzicht geeft in de de gevolgen de bezuinigingsmaatregelen, ondanks bijna een overdaad aan gegevens en rapportage. Het parlement heeft volgens de Rekenkamer géén zicht op de financiële voortgang van de bezuiniging en géén inzicht in de maatschappelijke effecten die sindsdien zijn opgetreden.Lees verder »Rekenkamer : parlement heeft geen inzicht in de maatschappelijke effecten