Motie verruiming kinderopvangtoeslag

MOTIE (12) VAN DE LEDEN GRASHOFF EN KOOLMEES na aanleiding van Financieel jaarverslag van het Rijk 2014

Voorgesteld 26 mei 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

  • overwegende dat de Algemene Rekenkamer constateert dat er in 2014 sprake is van een onderbesteding van 300 miljoen euro in de kinderopvang;
  • overwegende dat er sinds 2012 jaarlijks sprake is van meevallers in de kinderopvang en deze, zo blijkt uit ramingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een meerjarige doorwerking kennen tot in ieder geval 2018;

verzoekt de regering, in de begroting 2016 de onderbesteding in de kinderopvangregeling te benutten door de regeling te verruimen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Koolmees

Bron : Rijksoverheid

Deel dit artikel