Peuterconsulenten ingezet om kinderen naar voorschool te krijgen

Rotterdam heeft 22 peuterconsulenten ingezet die moeten ouders van peuters die risico lopen op taalachterstand overhalen hen onder te brengen bij kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of groep nul. Dat is het resultaat van een goed verlopen proef in drie deelgemeenten.

Uit de proef bleek dat 75 procent van de kinderen van 2,5 tot 4 jaar met risico op een taalachterstand nu onderwijs genieten. Peuterconsulenten werken vanuit de centra voor jeugd en gezin en leggen zo nodig ook huisbezoeken af om ouders te wijzen op de mogelijkheden. De consulenten kunnen echter geen straf opleggen.

85 procent
Onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) denkt dat het mogelijk moet zijn om minstens 85 procent van de peuters die dat nodig hebben in een groep nul te krijgen. Doel is dat deze kinderen zonder taalachterstand aan de basisschool beginnen.

Meer informatie

Deel dit artikel