Naschoolse opvang

Naschoolse opvang (NSO), betreft de opvang voor schoolgaande kinderen (4 jaar tot 13 jaar) “na” school, dus in de middag na afloop van de school tot begin van de avond (varieert tussen 18:00 en 19:00 uur).

Soms wordt deze term ook gebruikt voor de buitenschoolse opvang.

Kinderopvangorganisaties bieden deze vorm van opvang vaak in 2 varianten aan:

  • met vakantieopvang  : 52 weken per jaar, tijdens schoolvakanties worden de kinderen de gehele dag opgevangen
  • zonder vakantieopvang : 40 weken per jaar, maar niet tijdens de 12 weken schoolvakantie
Deel dit artikel