Maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

  • door

Wat zijn voor gezinnen met kinderen de maatschappelijke gevolgen van de hervorming van de kindregelingen? Deze notitie, op 30 september 2013 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer, bevat een korte verkenning van de onderzoeksliteratuur over armoede en sociale uitsluiting. Daarnaast worden de belangrijkste risicogroepen en de gevolgen van armoede voor de korte en de langere termijn in kaart gebracht. Aan de hand van koopkrachtramingen is berekend of de omvang van de armoede en sociale uitsluiting zal veranderen onder invloed van de voorgenomen wijzigingen in de kindregelingen, en bij welke groepen de grootste veranderingen zullen plaatsvinden.

Lees de hele notitie (327,5 kb) (pdf)

Bron : http://www.scp.nl/Nieuws/Verschenen_Maatschappelijke_effecten_van_het_wetsvoorstel_Hervorming_Kindregelingen

Deel dit artikel