Bijna helft huishoudens met kinderbijslag ontvangt ook kindgebonden budget

n 2013 verstrekte de overheid aan bijna 45 procent van de huishoudens met minderjarige kinderen naast de kinderbijslag een extra bijdrage in de kosten van kinderen. Eenoudergezinnen en uitkeringsontvangers, die beide betrekkelijk veel risico op armoede lopen, ontvingen bovengemiddeld vaak dit kindgebonden budget. Dat maakt het CBS vandaag bekend.

Meer lezenBijna helft huishoudens met kinderbijslag ontvangt ook kindgebonden budget

Maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Wat zijn voor gezinnen met kinderen de maatschappelijke gevolgen van de hervorming van de kindregelingen? Deze notitie, op 30 september 2013 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer, bevat een korte verkenning van de onderzoeksliteratuur over armoede en sociale uitsluiting. Daarnaast worden de belangrijkste risicogroepen en de gevolgen van armoede voor de korte en de … Meer lezen Maatschappelijke effecten van het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen

Kindregelingen: eenvoudiger en effectiever

Er komen minder regelingen voor ouders met kinderen. Nu bestaan er elf regelingen, in 2015 zijn dat er nog vier. Door de vereenvoudiging worden de regelingen effectiever en werken vanuit de bijstand lonend. Zo ontvangen alle alleenstaande ouders met een minimuminkomen voortaan dezelfde financiële ondersteuning. Hierdoor gaan alleenstaande ouders met kinderen erop vooruit als ze … Meer lezen Kindregelingen: eenvoudiger en effectiever