Geen integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

De gemeente Coevorden heeft besloten de beoogde intensieve samenwerking tussen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Coevorden en de kinderopvangorganisaties Kinderwereld en Drieluik Kinderopvang niet door te laten gaan. Een haalbaarheidsonderzoek toont aan dat de financiele risico’s te groot zijn. De gemeente vervolgt haar onderzoek naar een sterk, betaalbaar en toegankelijk voorschools aanbod. Een nieuw beleidskader hiervoor wordt uiterlijk begin 2013 gepresenteerd.

De vier partijen hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en consequenties van intensieve samenwerking tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang door integratie van beide voorzieningen. Een aantal mogelijke scenario’s voor de beoogde integratie is uitgewerkt. Hieruit blijkt dat de integratie grote financiele en ook arbeidsrechtelijk, juridische en organisatorische risico’s met zich meebrengt. De gemeente concludeert dan ook dat een verdere voortgang van het integratieproces op dit moment niet gewenst is.

Wethouder Truus Pot: “Voor ons staat een stevig, toegankelijk en vooral ook betaalbaar voorschools aanbod voorop. Uitgangspunt daarbij is dat we het peuterspeelzaalwerk de komende twee jaar haar plek behoudt in onze voorschoolse voorzieningenstructuur terwijl we tegelijkertijd vasthouden aan onze bezuinigingsopdracht. In het nieuwe beleidskader presenteren we hoe we hier invulling aan gaan geven.”

Bron : http://www.coevorden.nl/nieuws/nieuwsberichten/item/archive/2012/10/article/geen-integratie-van-peuterspeelzaalwerk-en-kinderopvang-8269.html

Deel dit artikel