Uitstel personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

In de verzamelbrief kinderopvang van 15 februari jl. en het Algemeen Overleg
Kinderopvang van 9 maart jl., heb ik uw Kamer bericht over de vertraging bij de
invoering van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Met
deze brief bericht ik u over de stand van zaken.

Meer lezenUitstel personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

CBS: Peuters lage-inkomensgroepen blijven vaker thuis

Bijna 40 procent van de 2-3-jarige kinderen met ouders in de laagste inkomensgroep gaat niet naar de peuterspeelzaal en ook niet naar een vorm van formele kinderopvang. In de hoogste inkomensgroep ligt dat veel lager, daarvan bezoekt 8 procent van de kinderen geen peuterspeelzaal of kinderopvang. Dit maakt CBS bekend.

Meer lezenCBS: Peuters lage-inkomensgroepen blijven vaker thuis

Geen integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

De gemeente Coevorden heeft besloten de beoogde intensieve samenwerking tussen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Coevorden en de kinderopvangorganisaties Kinderwereld en Drieluik Kinderopvang niet door te laten gaan. Een haalbaarheidsonderzoek toont aan dat de financiele risico’s te groot zijn. De gemeente vervolgt haar onderzoek naar een sterk, betaalbaar en toegankelijk voorschools aanbod. Een nieuw beleidskader hiervoor wordt … Meer lezen Geen integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang