EVC

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Een EVC-procedure geeft een beeld van de talenten, kennis en vaardigheden (competenties) van iemand.  Deze kan hij verworven hebben op school, op het werk, thuis of door het beoefenen van hobby’s.

Een Ervaringscertificaat is hetzelfde als een EVC-rapportage Het dient te worden opgesteld volgens het bestaande format voor EVC-rapportages.

Deel dit artikel