Abvakabo : Kamp blijft pensioenbesluit voor zich uit schuiven

De huidige rekenregels voor de dekkingsgraad dwingen pensioenfondsen om zich arm te rekenen. Want ze zijn verplicht te rekenen met de actuele extreem lage rente. Daardoor dreigen forse kortingen op de pensioenuitkeringen en pensioenopbouw. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan die irrationele regels aanpassen en daarmee dramatische kortingen voorkomen, maar hij stelt een beslissing eindeloos uit.

Abvakabo FNV vindt dat minister Kamp nog voor de verkiezingen duidelijkheid moet geven en de rekenmethode moet aanpassen, zodat pensioenfondsen zich niet te rijk en ook niet te arm rekenen.

Ook de hoofdlijnenota van minister Kamp van juni over het zogeheten financieel toetsingskader lost de huidige problemen niet op. Het heeft lang genoeg geduurd. Abvakabo FNV vindt dat minister Kamp nu echt met een oplossing moet komen.

Stemhokje
Pas na de verkiezingen van 12 september wil minister Kamp met een maatregel komen. Blijkbaar durft niemand in de politiek voor de verkiezingen zijn handen hieraan te branden. Dit laffe gedrag moet wat Abvakabo FNV betreft consequenties hebben op 12 september, bekijk hier een vergelijking van de verkiezingprogramma’s om de juiste keuze in het stemhokje te kunnen maken (deze is aangevuld met doorberekeningen van het CPB).

Steun
Een besluit van minister Kamp betekent niet dat alle pensioenfondsen in Nederland dan direct uit de gevarenzone zijn. Rekenen met meer realisme is nodig voor nu en voor de toekomstige generaties. Abvakabo FNV accepteert geen kortingen als gevolg van de lage rekenrente en hoopt dat jij de bond daarin steunt.

Bron : http://www.abvakabofnv.nl/nieuws/nieuws/kamp-blijft-pensioenbesluit-voor-zich-uit-schuiven

Deel dit artikel