www.ecpatyouth.nl online!

De website www.ecpatyouth.nl is online! Een lang proces van schrijven, vergaderen, vullen en aanpassen ging hieraan vooraf. De website van de werkgroep ECPAT Youth is geschreven voor een wat jonger publiek en geeft inhoudelijke informatie over seksuele kinderuitbuiting. Daarnaast is de website bedoeld om aandacht te genereren voor het werk van de ECPAT Youth groep.

Op dit moment houdt de ECPAT Youth groep zich voornamelijk bezig met het project ‘Make IT Safe’. Met dit project wil de groep jongeren laten nadenken over hun gedrag op internet en hen bewust maken van online risico’s. De ECPAT Youth leden trainen jongeren over veilig gebruik van internet. Deze jongeren gaan vervolgens op hun eigen school andere jongeren voorlichten. Zo kan voorkomen worden dat zij slachtoffer worden van online misstanden en weten zij beter waar ze hulp kunnen zoeken wanneer het mis is gegaan.

Bron : http://www.defenceforchildren.nl/p/1/3340/mo233-m80/wwwecpatyouthnl-online!

Deel dit artikel