Aantal werkenden neemt in juli toe, behalve onder jongeren

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toegenomen. Dit waren er in juli bijna 8,8 miljoen, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Er zijn vooral meer 25-plussers aan het werk. Het aantal werkende jongeren is vrijwel gelijk gebleven. Bijna 4,2 miljoen … Meer lezen Aantal werkenden neemt in juli toe, behalve onder jongeren

Vooral jongeren werken onder hun niveau

Vooral jongeren tot 25 jaar hebben een onderwijsniveau dat hoger is dan het niveau dat het meest voor komt binnen dat beroep. Ongeveer de helft van de hoger opgeleide jongeren die geen onderwijs meer volgen had in het derde kwartaal van 2015 een baan van middelbaar of lager onderwijsniveau.Van de middelbaar opgeleide jongeren had 16 procent een baan onder hun niveau. Dat meldt CBS op basis van onderzoek.

Meer lezenVooral jongeren werken onder hun niveau

Aantal werklozen in december toegenomen, werkloosheid in Nederland relatief laag

  • In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt
  • Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd
  • Aantal WW-uitkeringen in december met 16 duizend toegenomen
  • Ten opzichte van een jaar geleden meer uitkeringen aan 55-plussers, minder aan jongeren

Meer lezenAantal werklozen in december toegenomen, werkloosheid in Nederland relatief laag

Jongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, geleverd door Bureaus Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp. Jongeren met jeugdzorg volgen vaker onderwijs aan speciale scholen, of onderwijs op een lager niveau dan andere kinderen in Nederland. Dat maakt het CBS vandaag bekend in de publicatie Gezondheid en zorg in cijfers 2014.

Meer lezenJongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

Werkloze jongeren minder snel aan de slag

In het eerste kwartaal van 2014 waren bijna 100 duizend  jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgen, werkloos. Drie op de tien van hen hadden drie maanden later werk van ten minste 12 uur per week. De afgelopen tien jaar is het aandeel niet-onderwijsvolgende werkloze jongeren dat op korte termijn werk had nog nooit zo laag geweest. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Meer lezenWerkloze jongeren minder snel aan de slag

Meer oudere werknemers met een vaste arbeidsrelatie

Tussen 2001 en 2013 is het aandeel werknemers binnen de werkzame beroepsbevolking teruggelopen van 88 naar 85 procent. Onder 55-plussers nam het aandeel werknemers juist toe. Dit komt doordat werknemers langer blijven doorwerken. Werknemers hebben steeds vaker een flexibele arbeidsrelatie.

Een op drie is flexwerker of zelfstandige

In 2013 was van de werkzame beroepsbevolking 68 procent een werknemer met een vaste arbeidsrelatie.  .In 2001 was dit nog 76 procent. Zowel het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie als het aandeel zelfstandigen is in deze periode gestegen. Zij vormden in 2013 samen bijna een derde van de werkzame beroepsbevolking.

Werkzame beroepsbevolking naar arbeidspositie, 15 tot 65 jaar

Oplopen pensioenleeftijd zorgt voor flink meer oudere werknemers

In tegenstelling tot bij de 55-minners nam het aandeel werknemers onder de 55-plussers toe. Dit komt doordat werknemers langer zijn blijven werken. Lag de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers in 2006 nog op 61 jaar, in 2013 was dat opgelopen tot bijna 64 jaar. In 2006 is een start gemaakt met de versobering van pensioenregelingen.

Het zijn vooral werknemers met een vaste arbeidsrelatie die langer doorwerken. In 2013 was 72 procent van de werkende 60-plussers een werknemer met een vaste arbeidsrelatie, in 2001 was dat nog 53 procent. Het aantal zelfstandigen onder 60-plussers groeide ook, maar veel minder sterk. Zelfstandigen werkten altijd al langer door.

Werkzame beroepsbevolking naar arbeidspositie, 60 tot 65 jaar

Toename flexwerk vooral bij jongeren

Werknemers hebben steeds vaker een flexibele arbeidsrelatie. Tussen 2001 en 2013 is het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie met ruim 300 duizend afgenomen, terwijl het aantal met een flexibele arbeidsrelatie met bijna 400 duizend is toegenomen.

Onder jongeren is de toename van flexwerk het sterkst. Bij de 15- tot 25-jarigen liep het aandeel flexwerkers op van 34 procent in 2001 naar 55 procent in 2013. Sinds 2010 zijn er meer jongeren met een flexibele dan een vaste arbeidsrelatie. Het grootste deel van de jonge flexwerkers is oproep- of invalkracht. Het aandeel jongeren dat werkzaam is als uitzendkracht is sterk gedaald.

Werkzame beroepsbevolking naar arbeidspositie, 15 tot 25 jaar

Hendrika Lautenbach en Marian Driessen

Bronnen:

Bron : http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4078-wm.htm

Meer lezenMeer oudere werknemers met een vaste arbeidsrelatie

Aantal jongeren met flexibele arbeidsrelatie neemt toe

In 2012 waren 627 duizend jongeren die geen opleiding volgden aan het werk. Van hen had ongeveer 40 procent een flexibel contract. Een steeds groter deel van de jongeren heeft een flexibele arbeidsrelatie.

Vier op de tien werkende jongeren hebben een flexibel contract

In 2012 waren er in Nederland 797 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs volgden. Van deze jongeren waren 627 duizend (79 procent) aan het werk. Iets meer dan de helft van deze werkende jongeren had een vast contract, 6 procent was zelfstandige en 39 procent had een flexibele arbeidsrelatie. Jongeren hebben vaker een flexibele arbeidsrelatie dan hun oudere collega’s. Van de 27- tot 65-jarigen had 11 procent een flexibel contract.

Meer lezenAantal jongeren met flexibele arbeidsrelatie neemt toe

www.ecpatyouth.nl online!

De website www.ecpatyouth.nl is online! Een lang proces van schrijven, vergaderen, vullen en aanpassen ging hieraan vooraf. De website van de werkgroep ECPAT Youth is geschreven voor een wat jonger publiek en geeft inhoudelijke informatie over seksuele kinderuitbuiting. Daarnaast is de website bedoeld om aandacht te genereren voor het werk van de ECPAT Youth groep.

Meer lezenwww.ecpatyouth.nl online!

Onderwijsvolgende jongeren werken vaak in winkels

Winkelbediende en vakkenvuller zijn de populairste bijbanen van onderwijsvolgende jongeren. Onder jongens komt vakken vullen het meest voor, bij  meisjes staat winkelbediende op nummer één. In totaal hadden 871 duizend onderwijsvolgende jongeren in 2011 naast hun studie betaald werk voor 1 uur of meer per week. Jongens vaak vakkenvuller naast school of studie Winkelbediende, vakkenvuller … Meer lezen Onderwijsvolgende jongeren werken vaak in winkels