Wachtlijsten nagenoeg verdwenen

Het ministerie van SZW heeft 10 oktober het wachtlijstonderzoek gepubliceerd. Uit het onderzoek blijkt dat voor dagopvang in juni 2012 nog maar 1.600 kinderen op een wachtlijst stonden, tegen 30.800 in 2010. Voor bso gaat het om 2.300 kinderen tegen 19.800 in 2010.

Landelijk zijn de wachtlijsten afgenomen van circa 50.000 twee jaar geleden naar bijna 4.000 kinderen nu. De wachtlijsten zijn percentueel teruggelopen van bijna 6% in 2010 naar 0,4% medio 2012.(percentage is van het totaal aantal kinderen in de kinderopvang) De onderzoekscijfers geven niet alleen een landelijk beeld, ook per regio en per gemeente zijn cijfers opgenomen. Mogelijk is dat cijfers van uw eigen wachtlijst niet corresponderen; alle dubbelingen en al geplaatste kinderen of gewijzigde wensen van ouders zijn in deze cijfers verwerkt.

Bron : http://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht/?newsId=84ac82ea-b69e-46ed-8d12-c1a0c56a0dcf

Deel dit artikel