VVD : Standpunt over kinderopvang (2013)

  • door

Onderstaand het standpunt van VVD over de kinderopvang zoals deze op 4 september 2013 omschreven werd op de website van de VVD.

De VVD vindt goede, betaalbare en veilige kinderopvang van groot belang. De kinderopvang dreigt echter voor hardwerkend Nederland te duur te worden. De voorstellen van de VVD repareren dit.

Mensen moeten daarbij kunnen kiezen welke opvang zij voor hun kind het beste vinden. De VVD wil dat de kinderopvangregeling ouders volop de ruimte laat om de keuze te maken tussen kinderdagverblijven en naschoolse opvang, of gastouderopvang die zorgt voor flexibiliteit. Dagarrangementen waarbij opvang, school, sport-, spel-, natuur- en cultuuractiviteiten gecombineerd worden, moeten wat de VVD betreft gestimuleerd worden.

Verder wil de VVD zo min mogelijk regels die leiden tot onnodige bureaucratie. De kinderopvangbranche is goed in staat samen met ouders afspraken te maken. Ook werkgevers en werknemers komen er in de praktijk samen uit als het gaat om verlof en flexibel werken.

Screenshot website VVD op 4-9-2013

Deel dit artikel