Unieke samenwerking in de praktijk tussen kinderopvang, het basisonderwijs én het beroepsonderwijs

Dat een kinderopvangorganisatie en het beroepsonderwijs de samenwerking zoeken komt vaker voor. Maar dat het basisonderwijs hier ook direct in betrokken wordt is nieuw. Kinderopvangorganisatie Kinder Service Hotels (KSH), basisschool De Stelberg en het Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk locatie Prins Alexanderlaan te Rotterdam slaan de handen ineen en bundelen de krachten met de start van een leerwerkplaats in een Kindcentrum.

Vanaf september 2018 zullen 24 eerstejaars studenten vanuit de mbo-opleidingen Pedagogisch werk en Onderwijsassistent naast de reguliere lessen bij Albeda één dag per week lessen op locatie volgen bij Kindcentrum De Stelberg in Rotterdam. Hierdoor vindt de ultieme integratie plaats tussen het onderwijs en de dagelijkse praktijk.

Optimale leeromgeving
Binnen de leerwerkplaats is leren, trainen en oefenen met elkaar verbonden. Studenten werken hier in de dagelijkse praktijk met hulp van Albeda docenten, leerkrachten van De Stelberg en pedagogisch medewerkers van KSH. Zo leren zij de visie, normen en waarden van de organisatie kennen, wat hun toekomstig beroep echt inhoudt en hoe zij daarin professioneel moeten handelen. Een optimale leeromgeving. Daarnaast ondersteunen de studenten bij diverse activiteiten zoals leesprojecten, Kinderboekenweek en Koningsspelen, maar ook bij het helpen opruimen en schoonhouden van lokalen, vormgeven aan een veilig leerklimaat en assisteren tijdens de tussenschoolse, buitenschoolse opvang en dagopvang.

Betere aansluiting met de praktijk
De partners zien het als een gezamenlijke, maatschappelijke opdracht om studenten op deze manier op te leiden, zodat er betere aansluiting ontstaat met de praktijk. De toegevoegde waarde voor de partners is dat zij intern toekomstige collega’s mede opleiden en trainen. Na de opleiding is het eventueel mogelijk om in dienst te treden bij basisschool De Stelberg of KSH Kinderopvang. Ook zijn er doorgroei kansen richting een hbo-studie in de richting van onderwijs en/of kinderopvang.

Over Albeda

Albeda is een interconfessioneel en intercultureel regionaal opleidingscentrum in Rotterdam en omgeving. Met kleinschalig, herkenbaar en aantrekkelijk onderwijs voor vakmanschap en burgerschap, vormgegeven in colleges. We bouwen samen met bedrijven aan een ondernemende school voor beroepsonderwijs in de stad en de regio. Daarbij werken we intensief samen met de onderwijsinstellingen in onze omgeving, zowel het toeleverend als het vervolgonderwijs.

Over Kinder Service Hotels

KSH is een jonge, dynamische onderneming die opgericht is in 2001. De eerste 2 vestigingen werden eind 2002 geopend en inmiddels is KSH doorgegroeid naar een twintigtal vestigingen.

KSH biedt zowel kinderdagopvang als buitenschoolse opvang. In onze kinderdagopvang locaties bieden wij opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waarbij u, naast de reguliere halve en hele dagopvang, ook kunt kiezen voor flexibele dagopvang. Onze buitenschoolse opvang is ondergebracht in KSH Kidsclub locaties. Hier wordt opvang geboden aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Naast de voorschoolse en naschoolse opvang bieden wij vakantie opvang en flexibele opvang. Op sommige KSH Kidsclub locaties verzorgen wij tevens de tussen schoolse opvang (het overblijven).

KSH staat voor kwaliteit. Onze medewerkers zijn deskundig en uitstekend opgeleid en onze openingstijden zijn ruim, namelijk van 07:00 tot 19:00 uur  Wij onderscheiden ons door ons gevarieerde aanbod van activiteiten en onze dienstverlening, waaronder een warme maaltijdvoorziening, kinderkapper en een servicegericht kinderopvangaanbod.

Over De Stelberg

De Stelberg is een christelijke basisschool en ligt in Prinsenland, in de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander. In 1990 startte de bouw van de wijk Prinsenland en behalve huizen kwamen er ook scholen. Op 7 september 1992 opende De Stelberg de deuren van de noodvoorziening en nog geen jaar later van haar nieuwe gebouw aan de Clazina Kouwenbergzoom. Samen met de openbare en rooms-katholieke basisschool, voorziet De Stelberg in het primair onderwijs voor Prinsenland.

De Stelberg groeide snel en beschikt sinds 1999 over een tweede schoolgebouw dat is gelegen aan de Jacques Dutilhweg.

De naam De Stelberg komt van een stelberg of stelle: “een kunstmatig opgeworpen heuvel op de gorzen of schorren buitendijks”. Het was een woonheuvel, waar mensen en dieren zich veilig en geborgen konden voelen. De ligging van ons gebouw aan de Clazina Kouwenbergzoom doet denken aan zo’n hoger gelegen plek aan het water. Ook geeft de naam uitdrukking aan onze visie op het onderwijs; wij willen schoolgaande kinderen een veilige en geborgen plek bieden.

Bron : persbericht

Deel dit artikel