2019 : 9 op de 10 stakers uit zorg en onderwijs

staking

In 2019 waren er 26 werkstakingen. Dat was minder dan in 2017 en in 2018, maar er gingen wel meer arbeidsdagen verloren. Een recordaantal werknemers (319 duizend) was betrokken bij de stakingen, waardoor het aantal verloren arbeidsdagen opliep tot 391 duizend. Dat was het grootste aantal in 25 jaar. Dit meldt het CBS op basis … Meer lezen 2019 : 9 op de 10 stakers uit zorg en onderwijs

Samensmelting kinderopvang & primair onderwijs

De branches waarbij kinderen worden opgevangen lopen steeds meer in elkaar over. Peuterspeelzalen vallen nu onder kinderopvang,kinderopvang werkt samen met primair onderwijs in de brede school of Integraal Kindcentrum (IKC). De leerkracht lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs draait wat extra uren als pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang. Of een combi-functie als klassen assistent en pedagogisch medewerker. … Meer lezen Samensmelting kinderopvang & primair onderwijs

Unieke samenwerking in de praktijk tussen kinderopvang, het basisonderwijs én het beroepsonderwijs

Dat een kinderopvangorganisatie en het beroepsonderwijs de samenwerking zoeken komt vaker voor. Maar dat het basisonderwijs hier ook direct in betrokken wordt is nieuw. Kinderopvangorganisatie Kinder Service Hotels (KSH), basisschool De Stelberg en het Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk locatie Prins Alexanderlaan te Rotterdam slaan de handen ineen en bundelen de krachten met de … Meer lezen Unieke samenwerking in de praktijk tussen kinderopvang, het basisonderwijs én het beroepsonderwijs

CBS biedt gratis lesmateriaal voor basisonderwijs

Op CBS in de Klas worden vier lessen aangeboden voor de bovenbouw van het basisonderwijs met als onderwerp informatieverwerking: het lezen en maken van grafieken en tabellen. Drie lessen zijn ontwikkeld door Codename Future en een les door EDG Media. Leerlingen gaan in de lessen aan de slag met het lezen van tabellen en grafieken en het omzetten van een tabel in een grafiek. Ook leren ze verschillende grafiektypen herkennen. Een les met nog meer uitdaging gaat in op de weergave van grafieken en hoe deze de lezer kan beïnvloeden. Leerlingen leren hierdoor bewuster en kritischer naar een grafiek te kijken en zich af te vragen welk verhaal de grafiek (soms bewust) wil vertellen.

Meer lezenCBS biedt gratis lesmateriaal voor basisonderwijs

Toename groepsgrootte basisschoolklas – nu gemiddeld 22,8 leerlingen

Op de Nederlandse basisscholen zitten gemiddeld 22,8 leerlingen in een groep. Wel bestaan er grote verschillen tussen en binnen scholen. Dit blijkt uit informatie waarover het ministerie van Onderwijs beschikt. Dit heeft staatssecretaris Dekker vandaag aan de Tweede Kamer geschreven.  De grootte van groepen in het basisonderwijs is een belangrijk onderwerp voor veel ouders en … Meer lezen Toename groepsgrootte basisschoolklas – nu gemiddeld 22,8 leerlingen

Ouders tevreden over onderwijs van hun kinderen

Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd geven de school van hun kind gemiddeld het rapportcijfer 7,5. Over de meesters en juffen zijn ze nog beter te spreken, die krijgen gemiddeld een 7,7. Dit blijkt uit de nieuwste editie van Trends in Beeld, een publicatie van het Ministerie van OCW waarin alle cijfers op het gebied … Meer lezen Ouders tevreden over onderwijs van hun kinderen

Start schooljaar in teken van eersteklassers en brugklassers

De start van het schooljaar staat dit jaar in het teken van ‘Voor het eerst naar school’. Vandaag gaan in de regio zuid de eerste van ruim 1,6 miljoen basisschoolleerlingen naar school. Daarvan starten dit jaar zo’n 200.000 kinderen op vierjarige leeftijd in groep 1. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt opende vanochtend samen met kersverse leerlingen … Meer lezen Start schooljaar in teken van eersteklassers en brugklassers