Stemmingen moties – VAO Kinderopvang

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Kinderopvang,

te weten:

  • de motie-Westerveld c.s. over niet bezuinigen op de huidige financiële kaders (31322, nr. 353);

  • de motie-Westerveld c.s. over het realiseren van integrale voorschoolse voorzieningen (31322, nr. 354);

  • de motie-Kwint/Westerveld over kinderopvang breder zien dan alleen uit arbeidsmarktperspectief (31322, nr. 356);

  • de motie-De Jong/Markuszower over een levenslang verbod op uitoefenen van een beroep waarbij kinderen centraal staan (31322, nr. 358);

  • de motie-De Jong/Markuszower over een onbeperkte terugkijktermijn voor de vog (31322, nr. 359);

  • de motie-Raemakers over vergroten van het totale kinderopvangbereik onder peuters (31322, nr. 360).

(Zie vergadering van 26 april 2018.)

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (31322, nr. 353).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (31322, nr. 354).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint/Westerveld (31322, nr. 356).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Jong/Markuszower (31322, nr. 358).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Jong/Markuszower (31322, nr. 359).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Raemakers (31322, nr. 360).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer De Jong.

De heer De Jong (PVV):

Voorzitter, hartelijk dank. Nu de twee PVV-moties van mij en mijn collega Markuszower zijn aangenomen, zou ik graag van het kabinet in een brief zien hoe ze worden uitgevoerd.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Deel dit artikel