Uitnodiging webinar wet meldcode voor gemeenten

  • door

Uitnodiging webinar wet meldcode voor gemeenten

Op 1 juli 2013 is de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (wet meldcode) in werking getreden. Gemeenten hebben binnen deze wet een bijzondere rol. Welke ambtenaren vallen onder de wet meldcode? En hoe voert een gemeente haar rol van toezichthouder uit? Wilt u meer weten? Neem dan deel aan het webinar op 17 september 2013 van 10.00 tot 11.00 uur.

Wat is een webinar? Een webinar is een samenvoeging van de woorden ‘web’ en ‘seminar’. U kunt het webinar online (live) volgen, vanachter een PC, Mac, Tablet of Smartphone. Dit maakt het mogelijk om overal waar u beschikt over een internetverbinding de presentatie te bekijken. U heeft tijdens het webinar de mogelijkheid om vragen te stellen.

Programma

Het webinar wordt gegeven door Claire Hostmann, projectleider wet meldcode van het ministerie van VWS en Karin Jentzsch, beleidsadviseur Jeugd en Huiselijk Geweld van de gemeente Hengelo. De volgende programma-onderdelen komen aan bod:

  1. Welkom en introductie

  2. Video-boodschap van Jantine Kriens – directeur VNG

  3. De wet meldcode en de rol van gemeenten, inclusief praktijkvoorbeelden

  4. Antwoord op uw vragen

  5. Rol centrumgemeente

  6. Antwoord op uw vragen

  7. Afsluiting

Doelgroep Het webinar is primair bedoeld voor beleidsambtenaren met huiselijk geweld en kindermishandeling in hun pakket. Aangezien de wet meldcode ook gevolgen heeft voor organisaties in de sectoren (jeugd)gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs (waaronder leerplicht), kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en justitie, kan het webinar ook relevant zijn voor ambtenaren die zich met deze beleidsterreinen bezig houden.

Hoe kan ik deelnemen? Om deel te nemen aan het webinar logt u op 17 september voor 10.00 uur in op deze website. Van te voren inschrijven is niet nodig. Bent u op 17 september tussen 10.00 en 11.00 uur verhinderd? Vanaf 18 september is het webinar (terug) te zien via www.meldcode.nl.

 Meer informatie Het webinar wordt georganiseerd door het ministerie van VWS in samenwerking met de VNG. Deelname aan het webinar is gratis. Meer informatie over de wet meldcode vindt u op www.meldcode.nl. Hier vindt u ook de factsheet voor gemeenten, die specifiek ingaat op de rol van gemeenten in de wet meldcode. Vragen kunt u stellen via infomeldcode@minvws.nl.

Bron : http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2013/08/20/uitnodiging-webinar-wet-meldcode-voor-gemeenten.html

Kinderopvang in Rotterdam

Deel dit artikel