Antwoord op vragen van het lid Rebel over de verplichte verklaring omtrent gedrag voor mensen die met kinderen werken

AH 7662013Z20915 Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 12 december 2013)
Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 699

Vraag 1
Kent u het bericht “Pedo aan de slag op basisschool”? 1)

Antwoord vraag 1
Ja

Vraag 2
Komt het bij uw weten vaker voor dat personen die in een beroep gaan werken waarvoor een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht is gesteld, al dan niet tijdelijk zonder die VOG toch dat beroep gaan uitoefenen? Zo ja, over welke informatie beschikt u hieromtrent?

Meer lezenAntwoord op vragen van het lid Rebel over de verplichte verklaring omtrent gedrag voor mensen die met kinderen werken

Factsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen

Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk en een aantal regels rondom de VOG gaat veranderen. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie. Wat is een VOG? Een VOG is een verklaring van de Minister van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een … Meer lezenFactsheet regels Verklaring Omtrent het Gedrag in de kinderopvang en peuterspeelzalen