Ontwikkelingen in het gebruik van kinderopvang 2014

31 322Kinderopvang
Nr. 274BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,  Den Haag, 28 april 2015

In deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen in het gebruik van kinderopvang, de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen, het aantal locaties en de uurprijzen over heel 2014.

Meer lezenOntwikkelingen in het gebruik van kinderopvang 2014

Kinderopvang: meer invloed voor ouders en indexatie uurprijzen

De positie van ouders met kinderen op de kinderopvang wordt versterkt. Alle kinderopvanginstellingen moeten zich per 1 juli 2015 verplicht aansluiten bij de Stichting Geschillencommissie. Ouders kunnen een klacht indienen bij deze commissie als ze er met hun kinderopvangorganisatie niet uitkomen. De stichting doet vervolgens een bindende uitspraak. Verder worden de uurprijzen in de kinderopvang waarvoor de overheid toeslag betaalt geïndexeerd voor de loon- en prijsontwikkeling. Hierdoor krijgen ouders in 2015 kinderopvangtoeslag over een hogere uurprijs. De ministerraad heeft dit besloten op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Meer lezenKinderopvang: meer invloed voor ouders en indexatie uurprijzen