Continue controle op medewerkers in kinderopvang

Vanaf maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen continu gecontroleerd op strafbare feiten. Om dit te realiseren, worden bestanden van gemeenten, UWV en Kamer van Koophandel aan elkaar gekoppeld. Dit staat in het besluit continue screening waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In juli … Meer lezen Continue controle op medewerkers in kinderopvang

Centraal Gezagsregister en woonplaatsbeginsel

Het nieuwe Centraal Gezagsregister is vanaf 1 september beschikbaar. In dit register wordt bijgehouden wie het gezag heeft over minderjarigen. Op termijn krijgen ook gemeenten zelfstandig toegang tot dit register. Het nieuwe Centraal Gezagsregister zorgt ervoor dat voortaan élke rechtbank informatie kan geven over een uittreksel of indiening, ongeacht het geboortearrondissement. De Raad voor de Kinderbescherming, … Meer lezen Centraal Gezagsregister en woonplaatsbeginsel