Vragen en antwoorden ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 8 mei 2017

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 10 maart 2017 over het ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (Kamerstuk 31 322, nr. 329).

Meer lezenVragen en antwoorden ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Ontwerpbesluit wijziging artikel 21 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen in verband met de wijziging van de termijnen in het overgangsrecht

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van , nr. ;

Meer lezenOntwerpbesluit wijziging artikel 21 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen