OCW begroting 2013: investeren in nog betere leraren en schoolleiders

Onderwijs is zo goed als de leraar die voor de klas staat. In het begrotingsakkoord 2013 is daarom €105 miljoen vrijgemaakt voor nog beter opgeleide docenten en betere schoolleiders. Van deze extra investering gaat €44 miljoen naar het primair onderwijs, €26 miljoen naar het voortgezet onderwijs, €15 miljoen naar het middelbaar beroepsonderwijs en €20 miljoen … Meer lezen OCW begroting 2013: investeren in nog betere leraren en schoolleiders