Reactie op aanbevelingen Kinderrechtenmonitor 2013

Reactie op aanbevelingen Kinderrechtenmonitor 2013

(download de Kinderrechtenmonitor 2012 hier)

Domein 1

1.

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van de kinderopvang verbetert. De Onderwijsinspectie moet er op toezien dat alle gemeenten zich voldoende inzetten om de kwaliteit van kinderopvang te garanderen.

Reactie:

Meer lezenReactie op aanbevelingen Kinderrechtenmonitor 2013

De tweede Kinderrechtenmonitor van de Kinderombudsman

Op 11 september heeft de Kinderombudsman in Nieuwspoort de tweede Kinderrechtenmonitor gepresenteerd. De grote invloed op kinderen van de financiële crisis en armoede zijn de belangrijkste zorgpunten van de Kinderombudsman. In Nederland leeft een op negen kinderen in armoede en kinderen dreigen de rekening te betalen voor de crisis. De Kinderombudsman roept de overheid op om bij al het voorgenomen beleid een meting uit te voeren naar het effect dat het beleid op kinderen zal hebben. Defence for Children pleit ook voor een kinderrechten effectrapportage bij alle wetsvoorstellen, regelingen en beslissingen. Het belang van het kind moet daarbij leidend zijn.

Meer lezenDe tweede Kinderrechtenmonitor van de Kinderombudsman

Kinderombudsman : Kinderen betalen de rekening van de crisis

Nu de gevolgen van de economische crisis steeds meer doordringen in de samenleving, wordt zichtbaar dat kinderen de dupe worden. Uit de Kinderrechtenmonitor 2013 blijkt de invloed van de recessie op de leefwereld van kinderen. Kinderombudsman  Marc Dullaert: “Steeds meer kinderen leven in armoede. De crisis heeft ook gevolgen voor het onderwijs en de zorg. … Meer lezen Kinderombudsman : Kinderen betalen de rekening van de crisis