VNG : Onderwijsinspectie onderstreept pleidooi meer regie gemeenten bij VVE

De kwaliteit van de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) schiet tekort, stelt de Onderwijsinspectie in een onderzoeksrapport. De bevindingen onderstrepen het pleidooi van de VNG om gemeenten meer regie te geven bij het VVE-beleid. Minister Asscher wil de instellingen juist nog meer eigen verantwoordelijkheid geven, terwijl het rapport van de Inspectie aantoont dat de kwaliteit ter … Meer lezen VNG : Onderwijsinspectie onderstreept pleidooi meer regie gemeenten bij VVE

Inspectie Onderwijs : Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge kind

Kinderen met een achterstand krijgen niet altijd de zorg en begeleiding die ze nodig hebben. De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) in Nederland moet daarom beter. Zowel in het gemeentelijke beleid als op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en in de groepen 1 en 2 van de basisscholen zijn er veel verbeterpunten. Dat blijkt uit het … Meer lezen Inspectie Onderwijs : Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge kind

Overtollige reserves alsnog ten goede van onderwijs

Rijke schoolbesturen die uit onervarenheid of spaarzaamheid geld hebben opgepot dat aan onderwijs kan worden besteed, moeten de ‘extra’ reserve alsnog inzetten voor goed onderwijs. Dat schrijft minister Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de rijkste schoolbesturen in het basis- … Meer lezen Overtollige reserves alsnog ten goede van onderwijs