Ruim 160 scholen dingen mee naar predicaat ‘Excellente School’

Zo’n 107 basisscholen en 57 scholen in het voortgezet onderwijs hebben zich aangemeld voor het predicaat ‘Excellente School’. Afgelopen vrijdag sloot de aanmeldingsprocedure voor het predicaat, dat tot doel heeft scholen die zich onderscheiden door uitstekend onderwijs meer erkenning te geven. De jury is verheugd met het enthousiasme van de scholen en buigt zich de komende maanden via een zorgvuldig beoordelingstraject over de aanmeldingen. Ze kijkt daarbij niet alleen naar onderwijsopbrengsten in brede zin, maar ook naar de wijze waarop een school zich onderscheidt op een bijzonder onderwijsgebied. Eind dit jaar draagt de jury de selectie van scholen die volgens haar het predicaat ‘Excellente School 2012’ verdienen voor aan de minister van Onderwijs.
Voor en door het onderwijs

De jury, bestaande uit professionals en experts uit de onderwijspraktijk, is erg ingenomen met het aantal aanmeldingen. Volgens de voorzitter, prof. dr. Fons van Wieringen (oud-voorzitter van de Onderwijsraad) laten de aanmeldingen zien dat er veel scholen zijn die door hun kwaliteiten leerlingen verder brengen en dat ook willen laten zien. “Door hun bijzondere prestaties op een breed spectrum weten deze scholen zich te onderscheiden. Ze verdienen een landelijke officiële erkenning en daarmee worden ze zichtbaarder voor andere scholen”.
Selectieproces

Komende weken starten de juryleden met de beoordelingsprocedure. De jury gebruikt daarbij verschillende soorten gegevens, zoals inspectiegegevens, informatie die de school zelf verschaft en gegevens uit (semi)publieke bronnen, zoals leerling- of oudertevredenheidonderzoeken. De selectie gebeurt op basis van criteria die samen met het onderwijsveld zijn opgesteld. Het gaat daarbij om zeer goede resultaten, niet alleen op de kernvakken maar op een breder geheel. Tevens kijkt de jury naar de toename van vaardigheden of kennis van leerlingen op een school (leerwinst) en welke bijdrage de school daaraan levert. Daarnaast spelen de omstandigheden waaronder een school werkt een belangrijke rol. Ook is de wijze waarop een school zich onderscheidt op een specifiek onderwijsgebied een belangrijk criterium, zoals de aandacht voor leerlingen die het erg goed doen, voor leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben en de vormende taak van een school. De scholen worden uitgenodigd na de zomer een presentatie te geven. Daarna gaat de jury op bezoek bij de scholen om hun aanpak in de praktijk te kunnen zien.

Eind dit jaar draagt de jury de scholen die in aanmerking komen voor het officiële predicaat ‘Excellente School 2012’ voor aan de minister van Onderwijs.

Het erkennen en waarderen van excellente scholen maakt deel uit van de actieplannen voor het basisonderwijs (Basis voor Presteren) en voortgezet onderwijs (Beter Presteren). Hiermee wordt samen met het onderwijsveld ingezet op verhoging van de prestaties van leerlingen, verbetering van de onderwijskwaliteit en vergroting van de kwaliteit van leraren en schoolleiders.

Bron : http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/nieuws/2012/07/23/ruim-160-scholen-dingen-mee-naar-predicaat-excellente-school.html?ns_campaign=nieuwsberichten-ministerie-van-onderwijs%2C-cultuur-en-wetenschap&ns_channel=att

Deel dit artikel